Prednosti Učenja Jezika u Predškolskom Uzrastu

Deca koja uče strani jezik od ranog uzrasta imaju višestruku korist od toga u kasnijem životu. Mala deca uče strani jezik prirodno kroz igru, pesmu, dijalog, na isti način kao i maternji. Osim toga, deca predškolskog uzrasta mogu da nauče da govore jezik tečno i bez akcenta. Većina stručnjaka preporučuje učenje stranog jezika već od četvrte godine života. Ovo su samo neke od prednosti ranog učenja jezika

Bolja Osnova za Kasnije

Rana izloženost stranom jeziku (sa 3-4 godine) za rezultat ima bolje i lakše usvajanje jezika nego u kasnijem dobu. Dečji mozak je kao sunđer, spreman da prihvati i usvoji nove pojmove, a jezik se uči brzo, lako, bez akcenta u izgovoru.

Između 8 i 12 godine života, vaše dete će izgubiti urođenu sposobnost da čuje i reprodukuje glasove tipičnu za mladi uzrast, što otežava kasnije usvajanje jezika.

Razvoj Ličnosti

Istraživanja u oblasti govore da deca koja počnu sa učenjem stranog jezika u ranom uzrastu bolje rešavaju probleme , bolje čitaju i pišu, imaju bolje pamćenje, kreativniji su i imaju više samopouzdanja. Rano učenje jezika postavlja  dobre osnove za upotrebu jezika u starijem dobu.

Bolji Rezultati u Školi

Osim što pozitivno utiče na celokupan razvoj deteta, učenje stranog jezika ima prednosti i na akademskom nivou. Deca koja govore dva jezika imaju bolje logičko rasuđivanje, bolje rešavaju probleme i mentalno su fleksibilniji, što sve utiče na bolje rezultate u redovnom školovanju.

Bolje Razumevanje Drugih Kultura

Učeći jezik, deca istovremeno usvajaju i svest o postojanju drugih naroda i kultura. Tako stiču bolje razumevanje o svetu koji ih okružuje, bogate svoje znanje i razvijaju toleranciju prema drugim kulturama. U današnjem globalnom svetu, ovo postaje sve važnije.
Učenje stranog jezika u ranom uzrastu može doneti mnogo koristi vašem detetu. Svi mi želimo da naša deca postanu dobri i pametni ljudi, koji će jednoga dana promeniti svet.

Zato motivišite vaše dete i počnite sa učenjem jezika što pre!


Share this post