U ponudi su:

 • nemački jezik za predškolski i školski uzrast
 • nemački za srednjoškolce
 • nemački za početnike (A1)
 • nemački za naprednije nivoe učenja (A2-C1)

Kako su organizovani kursevi?

Nastava za decu se odvija u grupi, i traje tokom cele školske godine. Jedan kurs obuhvata 70 časova od 50 minuta. Nastava se održava dva puta nedeljno u popodnevnim ili večernjim terminima.

Nastava za srednjoškolce traje tokom cele školske godine. Jedan kurs obuhvata 70 časova od 60 minuta. Nastava se održava dva puta nedeljno u večernjim terminima.

Nastava za odrasle se može organizovati u grupi ili kao individualna nastava, zavisno od nivoa i potreba polaznika. Nastava u grupi može biti godišnja ili semestralna, zavisno od nivoa kursa. Nastava se održava dva puta nedeljno po dva časa u popodnevnim ili večernjim terminima.

Individualna nastava ima fleksibilne termine koji se određuju u dogovoru sa polaznikom, i po potrebi se mogu menjati tokom trajanja kursa.

Prednosti ovih kurseva

 • Nastava nemačkog jezika se izvodi prema standardima Saveta Evrope, za sve nivoe učenja (od A1 do C2);
 • Dinamični, tematski zanimljivi časovi, bazirani na komunikativnom pristupu;
 • Razvijanje govora, ali i ostalih jezičkih veština: čitanja, pisanja, razumevanja;
 • Polaznici bogate svoj rečnik i koriste jezik u svakodnevnim životnim situacijama;
 • Pored usvajanja jezika, polaznici usvajaju i osnove kulture nemačkog naroda;
 • Znanje primenljivo u praktičnom životu, u školi, na fakultetu, poslu, putovanjima…
 • Mnogo vežbe, upotreba dodatnih audio i video materijala u nastavi podstiču uspešno i brzo učenje nemačkog jezika.

Literatura

U nastavi se koriste moderni udžbenici, posebno kreirani za lako i zanimljivo učenje jezika od najmlađeg uzrasta kako u učionici, tako i online.

 • Kikus
 • Jana & Dino
 • Paul, Lisa & Co.
 • Beste Freunde
 • Mit uns
 • Menschen
 • Schritte international neu