Kursevi za osnovce su namenjeni učenicima osnovnih škola, od 7 do 15 godina.

U ponudi su kursevi engleskog i nemačkog, različitih nivoa. Nivoi su podeljeni na đačke, niže juniorske i više juniorske kurseve, u zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja jezika.

Kurs obuhvata 70 časova na godišnjem nivou.

Nastava se održava dva puta nedeljno, u popodnevnim ili večernjim terminima.

Koje su prednosti ovih kurseva?

  • razvoj svih jezičkih veština uz istovremeno vežbanje jezika;
  • sigurnija upotreba stranog jezika i lakša komunikacija;
  • praktično i primenljivo znanje u redovnoj školskoj nastavi;
  • dobra osnova za kasnije usvajanje jezika;
  • komunikativni pristup;
  • raznovrsne interaktivne aktivnosti i veliki izbor dodatnih materijala u nastavi;
  • druženje sa vršnjacima;

Kursevi su stepenovani i priprema su za kasnije polaganje međunarodno priznatih ispita;

Polaznici mogu testirati svoj napredak polaganjem priznatih testova Cambridge univerziteta namenjenih mladima i deci (Young Learners: Starters, Movers, Flyers)

Ispiti i sertifikati

Po završetku kursa, polaznici rade ispit koji se sastoji iz pisanog i usmenog dela pred komisijom, nakon čega dobijaju sertifikat o završenom kursu u našoj školi.