Online mikrokursevi engleske gramatike!

Iskoristi leto i osveži  svoje znanje gramatike!

 Za sve one koji:

  • Žele da obnove ili prošire svoje znanje engleske gramatike u kratkom roku.
  • Bi voleli da vežbaju svoj engleski tokom leta s naglaskom na gramatiku u malim grupama.
  • Žele da se podsete osnova gramatike kako bi se pripremili za ispit, putovanje ili neki drugi kurs engleskog.
  • Žele da na sistematičan način konačno savladaju engleska vremena za samo nekoliko nedelja kroz osnovni kurs gramatike.
  • Smatraju da pored dobrog znanja iz gramatike i dalje imaju neke nejasnoće i želeli bi da ih razjasne u kratkom roku kroz
    srednji i viši kurs.
  • Bi hteli da izazovu sebe i savladaju i najnapredniji nivo gramatike kroz visoki gramatički kurs.

Nivoi i teme koje se obrađuju:

Gramatika 1 – osnovni kurs – A2

Osnovna vremena (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, will i going to), članovi (određeni i neodređeni, brojive i nebrojive imenice

Gramatika 2 – srednji kurs – B1

Vremena (Present Simple vs. Continuous, Past Simple vs. Continuous, Present Perfect vs. Past Simple, Future with will, going to and present tenses), relativne rečenice, modalni glagoli, prvi kondicional, drugi kondicional,

Gramatika 3 – viši kurs – B2

Vremena (Past Perfect & Past Perfect Continuous, treći kondicional, navike u prošlosti(Used to vs. Would), indirektni govor, pasive,modalni glagoli.

Gramatika 4 – visoki kurs – C1

Vremena (Future perfect simple i continuous, kombinovani kondicionali, indirektni govor, gerund i infinitiv, participi, inverzija, složene rečenice.

U zavisnosti od interesovanja i znanja polaznika mogu se pokriti i druge teme i nivoi.

Izaberi dinamiku koja ti odgovara:

  • 3 puta nedeljno u trajanju od 3 nedelje.
  • jednom nedeljno u trajanju od 9 nedelja

Grupe 3-5 polaznika od 6,750  RSD (plaćanje na rate)

Individualna nastava 21,600RSD (plaćanje na rate)

Grupe se formiraju prema predznanju polaznika koje se utvrđujem besplatnim konsultacijama i/ili testiranjem, a teme i gradivo se prilagođavaju interesima i potrebama svake grupe.

Svi polaznici online mikrokurseva dobijaju digitalni sertifikat koji mogu staviti na svoj CV ili LinkedIn profil.