Srpsko-englesko zabavište se organizuje za decu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina. Podrazumeva svakodnevni boravak radnim danima tokom cele školske godine.
sa decom rade vaspitači i profesori stranih jezika i muzike, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa malom decom;

Kako je osmišljeno zabavište u našoj školi?

 • boravak svakog radnog dana od 11-15h;
 • svakodnevno učenje engleskog i nemačkog jezika kroz aktivnosti prilagodjene uzrastu i interesovanjima dece;
 • u nastavi jezika se koriste posebno odabrani audio i video materijali, kao i rad na interaktivnoj tabli;
 • svakodnevni rad sa vaspitačem – kreativna radionica;
 • muzička radionica jednom nedeljno (deca uče pesme na različitim svetskim jezicima, vežbaju intonaciju i razvijaju osećaj za ritam);
 • raznovrsne sportske aktivnosti i korektivne vežbe stopala i istezanje tela;
 • boravak u prirodi;
 • posete institucijama grada (bioskop, pozorište, biblioteka, tvrdjava…);
 • vreme za igru i slobodne aktivnosti;
 • užina uključena u cenu ( pecivo, voće, sok, provereni dobavljači)

Zašto je naše zabavište pravi izbor za vaše mališane?

 • radimo u malim grupama, što nam u velikoj meri olakšava upoznavanje svakog deteta ponaosob i njihovih individualnih karakteristika;
 • akcenat na posebnostima dece i njihovom razvijanju u skladu sa Montessori metodom;
 • deca su svakodnevno izložena stranom jeziku po nekoliko sati i jezik usvajaju neprimetno, kroz igru;
 • deca usvajaju jezik brzo i lako, ali takodje od najmladjeg doba uče i o drugim kulturama i tako šire svoje vidike;
 • mališani razvijaju radoznalost i želju za učenjem čime vežbaju koncentraciju i fokusiranost na pojave i pojmove;
 • česte smene aktivnosti prilagodjene razvojnim mogućnostima i interesovanjima dece;
 • razvoj grube i fine motorike i grafomotorike, kao i koordinacije oko – šaka;
 • razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja prilagodjeno uzrastu dece;
 • razvoj funkcionalno primenljivom znanja uz pomoc koga se nivo inteligencije deteta dovodi do biološkog maksimuma;
 • stimulacija razvoja asocijativnog razmisljanja;
 • deca se na najbolji način socijalizuju, druže, igraju i borave na otvorenom što je više moguće;
 • sva potrebna nega i pažnja usmerena ka svoj deci podjednako, bez izuzetka;

Program zabavišta

 • engleski i nemački jezik;
 • osnovni matematički pojmovi;
 • osnove jezika i govora;
 • razvoj muzičke sposobnosti;
 • fizičke aktivnosti i korektivna gimnastika;
 • upoznavanje sa okolinom i osnove ekologije;
 • likovno vaspitanje i kreativna radionica;
 • izučavanje karakteristika, obeležja i kulture drugih zemalja;
 • osnovna literatura prilagodjena uzrastu dece i mnoštvo dodatnih materijala, bojanki, časopisa za predškolski uzrast

Pri upisu odobravamo porodični popust za dvoje ili više dece iz iste porodice kao i popust za stare polaznike.