ŠTA JE TOEFL?

 • Samo ime TOEFL je skraćenica za Test of English as a Foreign Language
 • To je standardizovani ispit kojim se proverava i ocenjuje nivo znanja engleskog jezika kod stranih studenata, onih kojima engleski nije maternji jezik
 • Više od 8500 koledža, agencija i drugih agencija u preko 130 zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Veliku Britaniju i SAD priznaje rezultate ovoga ispita kao verodostojan pokazatelj znanja engleskog jezika

ZAŠTO POLAGATI TOEFL TEST?

 • Da bi se upisao/la na neki od stranih univerziteta širom sveta

Ako engleski nije tvoj maternji jezik od tebe će zahtevati da polažeš Toefl test, naročito ako si zainteresovan/a za američke univerzitete

 • Da bi dobio/la posao ili unapređenje

Ako želiš da se prijaviš za novu poziciju za koju je potrebna veština poznavanja engleskog jezika, dobar TOEFL rezultat ti može pomoći

 • Da bi dobio/la vizu

Ukoliko si zainteresovan/a za dobijanje australijske vize, neophodno je polagati TOEFL ili IELTS test

FORMAT TOEFL ISPITA      

 • IBT TOEFL ili Internet-based test (ispit koji se polaze putem kompjutera i interneta) –   polaže se u našoj zemlji u nekom od registrovanih centara u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu
 • PBT TOEFL ili Paper-based test (test koji se polaze na klasičan način, na papiru) – predviđen za zemlje sa slabijim internetom

  OPIS ISPITA                                   

 • Reading – razumevanje pročitanog teksta – od 30 do 40 pitanja, čitate 3 ili 4 akademska teksta i odgovara se na 12 ili 13 pitanja po tekstu. Test može da sadrži i nekoliko dodatnih pitanja koja se neće računati u konačni broj poena a koja služe za buduću analizu testova. Potrebno je 54-72 minuta da se završi ovaj deo ispita. 
 • Listening – razumevanje odslušanog teksta – od 28 do 39 pitanja, sluša se 3 ili 4 predavanja i 2 ili 3 konverzacije i odgovara se na pitanja posle svakog slušanja. Test može da sadrži i nekoliko dodatnih pitanja koja se neće računati u konačni broj poena a koja služe za buduću analizu testova. Potrebno je 41-57 minuta da se završi ovaj deo ispita. 
 • Speaking – veština usmenog izražavana – 4 zadatka, prva dva se odnose na mišljenje kandidata o nekoj temi ili opis iskustva, ostala pitanja se odnose na reading i/ili listening koji se prezentuje. Potrebno je 17 minuta da se završi ovaj deo ispita. 
 • Writing – veština pisanog izražavanja – 2 pitanja, prvo se odnosi na pisanje eseja na osnovu pročitanog teksta i odslušanog predavanja sa istom temom, a drugo na pisanje eseja na zadatu temu iznoseći stav po pitanju date problematike. Potrebno je 50 minuta da se završi ovaj deo ispita. 

Maksimalan broj poena je 120, po 30 poena za svaku od gore pomenutih sekcija.

Ispit traje 3 sata i pauzom od 10 minuta posle dva odrađena dela. Preporuka je da se odvoji dodatnih 30 minuta za prijavu i pripremu pred sam ispit.

PRIPREMA ZA TOEFL

Škola Britannica već dugi niz godina uspešno vrši pripremu kandidata za TOEFL test. Možemo se pohvaliti da smo pomogli velikom broju kandidata da ostvare svoje želje, upišu željene fakultete i nađu adekvatne poslove u inostranstvu. Pripremna nastava se obično organizuje u vidu individualne ili grupne nastave u zavisnosti od potrebe polaznika. Fond časova zavisi od postojećeg znanja kandidata i potrebnog broja poena, sa dobrim predznanjem nekima je dovoljan mali broj časova da uđu u problematiku ispita. Ukoliko se jezik nije aktivno koristio, neki od naših standardnih kurseva može pomoći da se stigne do željenog predznanja koji je osnova za polaganje ispita.

Naši predavači imaju veliko iskustvo u pripremi kandidata za TOEFL, kao i odlične rezultate.

Speaking se vežba sa predavačima sa velikim iskustvom u pripremi kandidata za TOEFL test.

ŠTA DOBIJAŠ OVIM KURSOM?

 • Sve što je neophodno da se zna o samom testu, prijavljivanju i polaganju.
 • Strategije za polaganje svakog dela
 • Procenu tvog trenutnog znanja
 • Probaćeš svaki deo testa i dobiti ocenu
 • Savete kako možeš dobiti veću ocenu

PRIJAVLJIVANJE, CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena  polaganja je $240 i plaća se isključivo putem interneta, organizatorima ispita (www.toefl.org)

Testiranja se organizuju nekoliko puta mesečno u registrovanim centrima u Beogradu, Novom Sadu i Nisu, najbolje je proveriti dostupne datume ispita na gore pomenutom sajtu.