Trajanje i tempo kursa

Opšti kursevi stranih jezika su semestralnog tipa i organizuju se dva puta godišnje: u septembru i februaru.

Nakon prijave, testira se nivo znanja (usmeno i/ili pisano)

Jedan kurs obuhvata 64 - 70 časova. Nastava se odvija dva puta nedeljno po dva časa u popodnevnim ili večernjim terminima. Jedan čas traje 45 minuta.

Radi se u grupama od 4-8 polaznika.

Moguća je i nastava 1 na 1, pri čemu se kurs u potpunosti prilagođava tvom vremenu i potrebama. Individualna nastava ima fleksibilne termine koji se mogu menjati tokom trajanja kursa.

Prednosti opštih kurseva jezika za odrasle

  • komunikativni pristup učenju jezika, razvijanje veštine usmenog sporazumevanja i izražavanja na  stranom jeziku;
  • podsticanje razvoja drugih jezičkih veština (pisanje, slušanje, čitanje);
  • brzo i lako savladavanje gramatičkih struktura kroz česte vežbe;
  • raznovrsne aktivnosti i upotreba audio i video materijala u nastavi;
  • potpunije izražavanje i bogaćenje vokabulara u svim sferama života;
  • primenljivo praktično znanje na fakultetu, poslu ili putovanju;
  • zanimljivi časovi i stvaranje novih prijateljstava

Ispiti i sertifikati

Po završetku kursa, organizujemo ispit koji se sastoji iz pisanog i usmenog dela pred komisijom, nakon čega se dobija sertifikat. 

Svi naši kursevi te pripremaju za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Pridruži nam se i ti!