Srpski za strance

Imaš prijatelje ili poznanike iz inostranstva kojima engleski nije problem, ali žele da nauče srpski? Žele da žive u Srbiji, da rade ili samo žele da upoznaju naš jezik i kulturu? Srpski jezik za strance je pravi izbor!

Šta sve obuhvata?

  • Kurs obuhvata 50 časova po 45 minuta.
  • Individualni rad (jedan - na - jedan) ili rad u mikro grupama ( dva do četiri polaznika u grupi)
  • Osnovni jezik za odvijanje nastave je engleski jezik.
  • Radi se na svim jezičkim veštinama - govor, čitanje, pisanje i slušanje srpskog jezika
  • Naglasak je na usmenoj komunikaciji i govoru iz svakodnevnog života

Uživo ili online?

Nastava se može odvijati i u učionici i online. Kao i engleski online i srpski se može učiti online. Ti biraš!

Termini i predavači?

Termini su fleksibilni, i mogu se menjati u toku godine u dogovoru sa polaznikom. Naši predavači su profesori engleskog i sprskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u radu!

Koje su prednosti kursa?

  • Brzo i lako usvajanje jezika kroz individualnu nastavu.
  • Lakše usvajanje jezika u svakodnevnim situacijama.
  • Sticanje osnovnog jezičkog znanja nepohodnog u poslovnom kontaktu
  • Lakši i lepši život u okruženju.