Na predškolskim kursevima deca će naučiti jezik kroz igru i zabavu, stvoriti nova prijateljstva i socijalizovati se. Nastava je prilagođena interesovanjima mališana, a aktivnosti podstiču njihov celokupni intelektualni razvoj.

Šta obuhvata kurs stranog jezika za predškolce?

 • 70 časova tokom školske godine (od septembra do juna), u popodnevnim terminima
 • Mnoštvo dodatnog materijala: kartice, posteri, interaktivna tabla, društvene igre, tradicionalne pesme i priče, bogati vokabular omogućavaju lako i brzo usvajanje jezika;
 • Socijalizacija i stvaranje novih prijateljstava;
 • Nastava prilagođena potrebama i interesovanjima mališana;
 • Komunikativan pristup učenju jezika, bez čitanja i pisanja;
 • Vežbanje grube i fine motorike (crtanje, bojenje..);
 • Sa decom rade profesori jezika sa dugogodišnjim iskustvom;

Prednosti učenja jezika u predškolskom uzrastu

 • Rana izloženost jeziku olakšava njegovo usvajanje i učenje;
 • Na ovom uzrastu se najlakše uči kroz igru, pokret, pesme i priče;
 • Deca usvajaju osnovne pojmove i početne oblike konverzacije brzo i lako
 • Predškolci nemaju strah od greške, nisu opterećeni pravilima, skloni su čestim ponavljanjima i imitiranju, što podstiče učenje i razvoj jezičkih veština;
 • Deca su motivisana da zavole i usvajaju jezik bez napora;
 • Učenje jezika razvija kongnitivne sposobnosti ali i kreativnost;
 • Stalna izloženost jeziku razvija bolju fokusiranost i koncentraciju;
 • Učenje i upotreba jezika doprinosi boljem razumevanju jezičkih pravila, koja se spontano usvajaju;
 • Učenje jezika u predškolskom uzrastu postavlja temelje za nastavak učenja jezika, kasnije usvajanje je brže i lakše;
 • Učenje jezika podstiče razvoj memorije