KOJI ISPIT IZABRATI  TOEFL  ILI  IELTS?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) i  IELTS (International English Language Testing System) su dva najrasprostranjenija testa za utrvrđivanje nivoa znanja engleskog jezika. Koji od ova dva testa treba polagati zavisi od mnogo faktora koje treba razmotriti pre vaše odluke. Pročitajte ovo što sledi da biste utrvrdili koji test je najbolji za vas.

TOEFL IELTS
Okvirno trajanje 4 sata Okvirno trajanje 2 sata i 45 minuta
Polaganje ispita moguće u registrovanim centrima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu Polaganje u prostorijama Britanskog Saveta u Beogradu i Novom Sadu
Cena - $180 Cena – 22 000 dinara
Bodovanje na skali od 0 -120 Ocenjivanje na skali od 1 do 9
Polaganje ispita je internet-based (putem interneta  i kompjutera) Polaganje ispita je paper-based (na klasičan način, na papiru)

TOEFL vs. IELTS: Koji ispit je teži?

To je verovatno pitanje koje vas najviše muči, ali teško je dati precizan odgovor. Bolji način da to utvrdite jeste da postavite sebi par pitanja. Odgovorite na sledeća pitanja sa jednostavnim DA ili NE.

 • Nemam problem sa korišćenjem kompjutera DA/NE
 • Nemam problema da pričam u mikrofon bez sagovornika DA/NE
 • Umem brzo da kucam DA/NE
 • Više volim američki engleski DA/NE
 • Dobro mi ide odgovaranje na ABCD pitanja DA/NE
 • Lako hvatam beleške dok slušam DA/NE
 • Ono što čitam i slušam na engleskom je pre informativnog nego zabavnog karaktera    DA/NE

Ako ste na većinu pitanja odgovorili sa DA, ispit koji se najbolje uklapa u vaš set veština je TOEFL

 • Nije mi problem da vodim konverzaciju na engleskom sa ispitivačem DA/NE
 • Imam čitak rukopis i ne pravim greške u pisanju      DA/NE
 • Nemam problema sa razumevanjem engleskih dijalekata DA/NE
 • Više volim testove sa različitim vrstama pitanja, uključujući pitanja sa ABCD odgovorima, popunjavanje praznina, određivanje TAČNO/NETAČNO DA/NE
 • Najprijatnije se osećam kada pričam o neakademskim temama na engleskom DA/NE
 • Ono što čitam i slušam na engleskom je uglavnom zabavnog karatera DA/NE

Ukoliko ste odgovorili DA na većinu pitanja, za vas je IELTS možda bolji izbor i priprema u našoj školi će vam pomoći da dođete do željenih rezultata.

Ali pre nego što se odlučite za TOEFL ili IELTS, neophodno je da proverite da li univerziteti i programi za koje se prijavljujete prihvataju oba ispita. Kada to utvrdite najbitniji faktor biće set veština kojim raspolažete i gde se osećate najkonfornije.


Share this post