Priprema  Deteta  Za Vrtić

Polazak u vrtić predstavlja prvu veliku promenu u detetovom životu. Dete iz dobro poznatog, porodičnog okruženja prelazi u novo, nepoznato  okruženje, gde će brigu o njemu voditi osobe koje mu nisu bliske. Jako je važno za dete da period adaptacije na novi prostor, osoblje, drugove i dnevne aktivnosti protekne što bezbolnije, a tome će doprineti i roditelji i osoblje vrtića. Period adaptacije na vrtić će značajno bolje proći ukoliko pripremite dete za vrtić. Pripreme su najkorisnije za dete, ali su, verujte, korisne i roditeljima, jer je polazak u vrtić podjednako stresan i roditeljima i deci.

Priprema za odvajanje bez suza

Deci je teško da shvate zašto moraju da se odvoje od bliskih i dragih osoba i ostanu u nepoznatoj sredini. Ukoliko je roditelj uznemiren i neodlučan, on će te emocije preneti i na dete. Zato je dobro da, odmah nakon odluke da dete pođe u vrtić, krenete sa pripremom deteta za vrtić. Korisno je da nekoliko nedelja pre polaska:

 • dete češće boravi u okruženju gde će moći samostalno da se igra sa drugom decom, bez mešanja roditelja ( park, igraonica)
 • podstičete dete da se samostalno hrani, oblači, obavlja higijenske navike
 • uvedete rutinu u svakodnevne aktivnosti ( kad se jede, kad se crta, kad se čita, kad se igra....)
 • učite dete da posprema, da deli, da sarađuje u aktivnostima
 • pričate pozitivno o vrtiću (upoznajte dete sa aktivnostima koje ga tamo ocekuju, budite optimistični, odgledajte crtani sa temom vrtić, pričajte sa decom koja već idu u vrtić, a sve to naravno prilagodite sopstvenom detetu)
 • obiđite zajedno sa detetom budući vrtić, da upozna sredinu u kojoj će boraviti, ali i osoblje
 • odgovarajte na sva detetova pitanja o vrtiću ili mu omogućite da o tome razgovara sa vršnjacima

 

Polazak u vrtić

Poštovani roditelji, kad se približi dan koji smatrate najpogodnijim za polazak u vrtić, napravite plan. Morate konsultovati osoblje vrtića i imajte poverenja u njih. Najčešće će, u početku, dete ostajati na 30-60 minuta, a dužina boravka se svakog narednog dana produžava. O vremenu i dužini boravka se svaki roditelj dogovara sa vaspitačem. Poželjno je da tih prvih dana:

 • u vrtić dete dovodi ista osoba, a najpoželjnije bi bilo da to budu roditelji
 • opraštanje od deteta bi trebalo da traje kratko, kako se dete ne bi dodatno uznemirilo
 • ne pričate previše o vrtiću i pustite dete da sredi bujicu novih utisaka - odnosite se prema odlasku u vrtić kao da je već ustaljena pojava
 • kažete detetu ko će doći po njega i ne kasnite, kako bi izbegli da dete tih prvih dana poslednje odlazi kući
 • dozvolite detetu da sa sobom ponese omiljenu igračku
 • zagrlite i poljubite dete kad dodjete po njega i ne navaljujte da vam ispriča sta je sve radilo - normalno je da deca ne pričaju o aktivnostima, oni uče kroz igru i ne doživljavaju dnevne aktivnosti kao školski čas!
 • nikako ne pretite detetu vrtićem!
 • upoznajte osoblje vrtića sa osobenostima Vašeg deteta
 • nakon vrtića odvojite više vremena za dete i zajedničke aktivnosti

Polazak u vrtić je velika promena i za dete i za roditelje. Malo truda će mnogo doprineti tome da Vaše dete sa radošću odlazi u vrtić.


Share this post