Negacija u Nemačkom Jeziku

Nemački jezik je po mnogo čemu specifičan, pa i po negaciji. Postoje dve negacije u nemačkom jeziku: negacija “nicht” i negacija “kein”, što neretko stvara zabunu kod onih koji žele da ovladaju ovim jezikom.

Možda vam ovo pomogne da rešite svoje nedoumice!

Negacija „nicht“(ne)

Negaciju "nicht" koristimo kako bismo negirali čitavu rečenicu ili deo rečenice.

Ako želimo da negiramo celu rečenicu, "nicht" će se nalaziti na kraju rečenice, ali ispred drugog glagola.

Ich kenne Sie nicht.

Ich kann leider nicht kommen.

Ukoliko želimo da negiramo samo deo rečenice, "nicht" će se nalaziti ispred tog dela rečenice.

Ich will nicht jetzt essen (sondern in einer Stunde).

Ich spreche nicht mit Martina (sondern mit Tim).

U kojim slučajevima koristimo “nicht”?

Uz glagol, i na taj način negiramo radnju:

Ich zeichne.

Ich zeichne nicht.

Uz pridev, kada želimo da opišemo nekoga ili nešto:

Das Haus ist groβ.

Das Haus ist nicht groβ.

Uz prilog, ako želimo da naglasimo kako se nešto radi:

Er spricht schnell.

Er spricht nicht schnell.

Uz imenicu sa određenim članom:

Das ist die Lehrerin.

Das ist nicht die Lehrerin.

Uz imenicu sa prisvojnom zamenicom (prisvojnim članom) ispred nje:

Das ist meine Freundin.

Das ist nicht meine Freundin.

Uvek uz vlastitu imenicu:

Das ist Frau Stein.

Das ist nicht Frau Stein.

Negacija “kein”

Sa kein negiramo imenicu koja ispred sebe ima neodredjeni clan (ein, eine, einen) i imenicu koja ispred sebe nema clan. Npr:

Das ist ein Haus.

Das ist kein Haus.

Ich habe eine Schwester.

Ich habe keine Schwester.

Ich habe einen Bruder.

Ich habe keinen Bruder.

Er verkauft Autos.

Er verkauft keine Autos

Nastavak kod kein zavisi od roda, broja i padeza.

“Kein” je, jednostavno rečeno, negativni neodređeni član. Deklinira se (menja po padežima) isto kao i neodređeni član “ein”, s tom razlikom što kod “kein” postoji oblik za množinu.

Deklinacija - promena neodređenog člana po padežima

muški rod ženski rod srednji rod množina
nominativ ein eine ein /
genitiv eines einer eines /
dativ einem einer einem /
akuzativ einen eine ein /

Deklinacija – promena negacije “kein” (negativnog neodređenog člana) po padežima

muški rod ženski rod srednji rod množina
nominativ kein keine kein keine
genitiv keines keiner keines keiner
dativ keinem keiner keinem keinen
akuzativ keinen keine kein keine

Dakle, jednostavno: ako u rečenici imamo imenicu sa neodređenim članom ili ako je imenica u množini bez ičega (pošto neodređeni član nema oblik u množini), pri negaciji takve rečenice koristićemo negaciju “kein” za imenice muškog i  srednjeg roda, a “keine” za imenice ženskog roda i imenice u množini.

Das ist ein Haus.

Das ist kein Haus.

Ich habe einen Bruder.

Ich habe keinen Bruder.

Sie hat eine Schwester.

Sie hat keine Schwester.

Primer: imenica u množini (bez neodređenog člana)

Wir verkaufen Autos.

Wir verkaufen keine Autos. 

Pratite nas i dalje, kako bismo vam pomogli da rešite još po neku dilemu!

Tschüsschen!


Share this post