Jeste li znali ...

  • da  bi se napravila tona papira, potrebno je poseći 17 stabala ( da bi jedno drvo poraslo do svoje pune visine potrebno mu je oko 50 godina)
  • da jedno domaćinstvo godišnje potroši količinu papira dobijenu od 6 stabalada se papir  može do 7 puta reciklirati.
  • da se papirna maramica u prirodi razgradi za 3 mesecada prosečna bukva daje na svaki sat 1,7 kg kiseonika, a dnevno proizvede kiseonika dovoljno za 64 osobe
  • da svaka tona recikliranog papira znači uštedu od 1.436 litara nafte.
  • da je u poslednjih 15 godina površina pod šumama u svetu  smanjena za 3%.
  • da bi se reciklažom polovine svetske proizvodnje papira sačuvalo 800.000 kvadratnih metara šuma. Primer nebrige je Kina, čija je površina bila pokrivena 90% šumom, a danas je samo oko 5%.
  • u EU u proseku 16% cene proizvoda odlazi na ambalažu, koja gotovo uvek po otpakivanju proizvoda završava u kanti za đubre.
  • da reciklirani papir proizvodi 73% manje zagađenja vazduha, u odnosu na onaj koji se dobija od sirovog materijala.
  • recikliranjem papira štedimo šumsko bogatstvo, jer za svega nekoliko knjiga potrebno je poseći jedno stablo kojem je potrebno 30 i više godina da poraste.
  • za proizvodnju recikliranog papira koristi se duplo manje vode i energije, nego kada se proizvodi novi papir od drveta.

Share this post