Na današnji dan 1813 godine Sjedinjene Američke Države dobile su nadimak Ujka Sem (Uncle Sam). Nadimak je povezan sa Semom Vilsonom koji je radio na pakovanju mesa za američku vojsku za vreme rata 1812 godine. On je obeležavao burad sa mesom pečatom U.S. što je značilo United States, ali vojnici su ubrzo počeli to da tumače kao Ujka Sem.

Lokalne novine su prenele tu priču i ubrzo je nadimak prihvaćen širom zemlje kao nadimak za saveznu vladu Sjedinjenih Država.

Tek posle mnogo godina, 1961 godine, Senat SAD je svojom odlukom zvanično priznao ovaj nadimak i sada se koristi i prepoznaje širom sveta.

Tokom godina, vrlo često upotreba imena Ujka Sem ima ironični prizvuk i izraz je kritičkog stava prema američkoj vladi i politici.

Izvori:

http://www.gettysburgflag.com

https://www.facebook.com/USEmbassySerbia

https://www.wikipedia.org/


Share this post