Programiranje za decu


Kursevi programiranja za decu

infografic programiranje nov avg 2019


Zašto je Bitno da se Krene sa Programiranjem u Ranom Uzrastu?

 • Slično čitanju, matematici i jezicima, veoma je bitno da deca što ranije krenu sa učenjem programiranja.
 • Kodiranje pomaže deci da ne budu samo pasivni korisnici već aktivni kreatori.
 • Naučiće da razmišljaju analitički
 • Razvoj pamćenja, podsticanje kreativnosti, podsticanje radoznalosti, razvoj maštovitosti, proces rešavanja problema, povećanje motivacije.
 • Učenje programiranja daje deci osećaj moći jer mogu da:
  • Upravljaju robotima i mašinama
  • Nateraju kompjuter da rešava komplikovane probleme
  • Svoju kreativnost pretvore u interaktivnu realnost
  • Svoje ideje mogu da učine dostupnim milionima
 • U ovom trenutku u Srbiji je potrebno 10 000 IT inženjera a u svetu 1 000 000

Koje kurseve nudimo?

 • Programiranje u Scratch-u i programiranje Lego robota K1
 • Programiranje u Scratch-u i programiranje Lego robota K2
 • Programiranje u Scratch-u i programiranje Lego robota K3
 • Programiranje u Python-u Python1
 • Programiranje u Python-u Python2

 

Kome je namenjen i šta obuhvata kurs K1?

Kurs K1 je namenjen učenicima I i II razreda osnovne škole.

Na kursu K1 polaznici uče da:

 • pokrenu likove u projektima
 • naprave folder i sačuvaju svoj projekat
 • podele svoj projekat sa drugima na Internetu
 • ožive svoje likove kroz razgovor
 • crtaju u rasterskoj i vektorskoj grafici
 • stvaraju sostvene likove
 • ubace muziku u svoj projekat
 • naprave jednostavne animacije sa jednim ili više likova
 • naprave jednostavne igrice korišćenjem razglasa
 • naprave jednostavne igrice korišćenjem kloniranja
 • programiraju Lego Ev3 za pravolinijsko kretanje
 • programiraju Lego Ev3 za skretanje pri kretanju
 • Programiraju Lego EV3 za jednostavno korišćenje senzora za dodir, boju, i IR
 • Konstruišu Lego EV3 pomoću uputstva
 • Konstruišu Lego EV3 od zadatih delova
 • Konstruišu Lego EV3 za rešavanje lakših problema

Na kursu K1 polaznici će naučiti i šta je:

 • računar i iz kojih se delova sastoji
 • algoritam
 • koordinatni sistem i koordinate
 • ugao
 • promenljiva
 • robot

Kurs traje 30 termina po 90 minuta i prati školsku godinu. Časovi se održavaju subotom.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesečnih rata od po 2900 dinara.

Kome je namenjen i šta obuhvata kurs K2?

Kurs K2 je namenjen učenicima III i IV razreda osnovne škole.

 Na kursu K2 polaznici uče da:

 • koriste gotove i stvore svoje likove
 • pokrenu i animiraju likove
 • koriste muziku u projektu
 • koriste alat olovka za programsko crtanje
 • koriste blokove za programiranje
 • razlože problem na sitnije probleme
 • koriste kameru za pravljenje igrica
 • koriste promenljive i liste kao strukture podataka
 • naprave interaktivne aplikacije sa više likova korišćenjem razglasa i tehnike kloniranja
 • naprave aplikacije sa korićenjem principa kosi hitac
 • Programiraju Lego EV3 za složenije korišćenje senzora za dodir, boju, i IR
 • Konstruišu složeniji Lego EV3 od zadatih delova
 • Konstruišu Lego EV3 za rešavanje složenijih problema

 

Na kursu K2 polaznici će naučiti i šta je:

 • programiranje, algoritam
 • brojni sistem i kako se predstavljaju brojevi i karakteri u računaru
 • koordinatni sistem i kako se koordinate koriste za zadavanje preciznog kretanja
 • ugao
 • slučajni broj
 • događaj u programiranju

 

Kurs traje 30 termina po 90 minuta i prati školsku godinu. Časovi se održavaju subotom.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesečnih rata od po 2900 dinara.

Kome je namenjen i šta obuhvata kurs K3?

Kurs K3 je namenjen učenicima koji su završili kurs K2.

 

Na kursu K3 polaznici uče da:

 • primenjuju algoritam za nalaženje minimuma i maksimuma
 • primenjuju algoritam za nalaženje prosečne vrednosti
 • razvijaju interaktivne aplikacije sa više nivoa
 • razvijaju složenije aplikacije korišćenjem promenljivih i listi
 • razvijaju interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem, zvukom i kamerom
 • razvijaju aplikacije sa tehnikom kosi hitac
 • Programiraju Lego EV3 uz pomoć promenljivih
 • Programiraju Lego EV3 za složenije korišćenje senzora za dodir, boju, i IR
 • Konstruišu složeniji Lego EV3 od zadatih delova
 • Konstruišu Lego EV3 za rešavanje složenijih problema

Kurs traje 30 termina po 90 minuta i prati školsku godinu. Časovi se održavaju subotom.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesečnih rata. 

 

Kome je namenjen i šta obuhvata kurs Python1?

Kurs Python1 je namenjen učenicima starijih razreda osnovne škole.

Kurs programiranja Python1 je namenjen potpunim početnicima i za njegovo pohađanje nije neophodno predznanje.

Na ovom kursu će polaznici steći osnovna znanja o programiranju i kodiranju.
Nastava je usmerena ka praktičnom načinu primene stečenog znanje. Svaka od nastavnih jedinica je propraćena interaktivnim mini-prjektima čija se implementacija realizuje u okviru časova.
Kod učenika se podstiče logički način razmišljanja, usvajanje osnovnih koncepta kodiranja i programiranja, kao i kreativno razmišljanje i davanje ličnog pečata svakom od projekata.

 

Na kursu Python 1, polaznici uče da:

 • Kreiraju svoje prve projekte i napišu svoje prve linije koda
 • Razvijaju algoritamski način razmišljanja
 • Kreiraju promenljive, vrše dodelu i izmenu vrednost
 • Koriste naredbu grananja
 • Koriste ciklične strukture
 • Kreiraju i koriste liste
 • Koriste nasumičan odabir
 • Programiraju u Turtle grafici
 • Crtaju koristeći Turtle grafiku
 • Primenjuju nardbu grananja, ciklične strukture i liste koristeći Turle grafiku

Na kursu Python1 polaznici će naučiti i šta je:

 • algoritam
 • promenljiva
 • naredba grananja
 • naredba ponavljanja
 • lista
 • nasumičan odabir
 • Turtle grafika

Kurs traje 30 termina po 90 minuta i prati školsku godinu. Časovi se održavaju subotom.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesečnih rata od po 3100 dinara.

 

Kome je namenjen i šta obuhvata kurs Python2?

 

Kurs Python2 je namenjen učenicima koji su prethodno završili Python1 kurs programiranja ili za koje se testiranjem može utvrditi da već vladaju osnovama programiranja.

Na ovom kursu polaznici će steći napredna znanja o programiranju i kodiranju.
Nastava je usmerena ka praktičnoj primeni stečenog znanja. Svaka od nastavnih jedinica je propraćena interaktivnim mini-prjektima sa akcentom na što samostalnijem razvoju aplikacija.
Kod učenika se podstiče logički način razmišljanja, raščlanjivanje problema u manje celine, usavršavanje veština kodiranja i nadogradnja postojećeg znanja o algoritmima, programiranju i kodiranju.

 

Na kursu Python 2, polaznici uče da:

 • Usavrše razvoj algoritamskog načina razmišljanja
 • Koriste složenije upravljačke strukture
 • Implementiraju kompleksnije algoritme
 • Implementiraju i koriste koncept funkcije
 • Kreiraju projekte koristeći Python-ov alat Tkinter
 • Ovladaju osnovnim konceptima programiranja koristeći Tkinter
 • Implementiraju veliki broj aplikacija i igara koristeći Tkinter
 • Kriraju projekte koristeći PyGame platformu
 • Ovladaju osnovnim konceptima programiranja korišćenjem PyGame platforme
 • Implementiraju veliki broj igara koristeći PyGame

Kurs traje 30 termina po 90 minuta i prati školsku godinu. Časovi se održavaju subotom.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesečnih rata od po 3100 dinara

 

Ko su Predavači?

Predavači dipl. ing. el. Marija Cvetković, dipl. ing. el. Sonja Vlahović – Nikolić i master informatičar Jelena Matejić imaju dugogodišnje iskustvo u obrazovanju dece iz oblasti informacionih tehnologija i programiranja.

Baš u ovom trenutku deca u zemljama kojima je stalo do svoje budućnosti kodiraju i stvaraju neverovatne stvari. Pridružite se i vi… Počnite da kodirate danas

 

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Vaša poruka

Unesite kod sa slike

captcha

 

 

Poslednje Vesti

Python je moćan programski jezik koji je jednostavan za učenje…

Pravo vreme da naučite ili osvežite svoj engleski! Javite se…

Sve vesti