Specijalizovani kursevi


Engleski jezik

 

Specijalizovani kursevi jezika se odnose na određene oblasti života, potrebe posla ili lična interesovanja polaznika. Specijalizovani kursevi su poslovni ili stručni, usko vezani za profesiju koju polaznik obavlja.

 

Kome su namenjeni specijalizovani kursevi?

 

Namenjeni su svim zaposlenim osobama, koje imaju potrebu da steknu ili unaprede svoje znanje stranog jezika, u skladu sa potrebama posla ili ličnim interesovanjima. Poslovna lica često imaju potrebu da ovladaju stručnim terminima koji su neophodni za komunikaciju u okviru zanimanja koja obavljaju, pa im ovakav tip kursa najviše odgovara.

Kursevi ovog tipa su usko specijalizovani, i neophodno je predznanje opšteg jezika . Uglavnom je potrebno da znanje odgovara nivou B1 prema opštoj skali Saveta Evrope CEF (intermediate nivo). Nastava se zatim planira prema specifičnim potrebama polaznika, u cilju što bržeg napretka.

 

Specijalizovani kursevi se uglavnom izvode kao individualna nastava, i potpuno su prilagođeni ciljevima i vremenu polaznika. Termini su fleksibilni i po potrebi se mogu menjati tokom trajanja kursa.

 

Vrste specijalizovanih kurseva

 

 • Poslovni engleski (nemački) : Ekonomija, Bankarstvo, Menadžment
 • Marketing
 • Medicina
 • Informaciona Tehnologija (IT)
 • Pravo
 • Finansije
 • Turizam
 • Ljudski resursi (HR)
 • Turizam
 • Traženje posla
 • Inženjering

 

 

Trajanje kursa

 

Kurs obično obuhvata 50 časova, a nastava se izvodi dva-tri puta nedeljno po dva časa

 

 

Prednosti specijalizovanog kursa jezika

 

 • Naučićete specijalizovane, stručne termine sa kojima ćete se susretati u poslovnoj komunikaciji na trenutnom ili budućem poslu;
 • Fokus kursa je na komunikativnom pristupu i živom poslovnom jeziku, ali su zastupljene i ostale jezičke veštine, posebno pisanje i čitanje;
 • Sva pažnja je usmerena na Vas i Vaše specifične potrebe;
 • Poboljšaćete komunikaciju na stranom jeziku u situacijama koje Vaš posao od Vas zahteva;
 • Primenićete usvojeno znanje u konkretnim poslovnim situacijama (sastanci, konferencije, držanje prezentacija, intervju, pisanje mejlova, pisanje stručnih radova, telefoniranje, zakazivanje sastanaka, ugovaranje novih poslova…)
 • Uvežbaćete komunikativne veštine potrebne za posao u određenoj oblasti, kao i neophodne tehnike poslovanja (telefoniranje, pisanje mejlova, primeri komunikacije sa poslovnim partnerima iz inostranstva)
 • Steći ćete neophodna znanja i veštine za stručno obavljanje svoje delatnosti; stečeno znanje olakšava konkretne poslovne situacije;
 • Dobićete samopouzdanje za lakše i brže obavljanje poslovnih zadataka, posebno u kontaktu sa inostranim klijentima ili menadžerima;

 

Literatura

U nastavi se koriste specijalizovani udžbenici i priručnici vodećih svetskih izdavača. Svi priručnici su usko povezani sa ciljevima i potrebama delatnosti kojoj su namenjeni.

Prijavite se na kurs ili postavite pitanje:

 

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Vaša poruka

Poslednje Vesti

Python je moćan programski jezik koji je jednostavan za učenje…

Pravo vreme da naučite ili osvežite svoj engleski! Javite se…

Sve vesti