Priprema za IELTS


PRIPREMA ZA IELTS

Položite IELTS sa visokom ocenom! Odaberite ceo kurs ili se pripremite za pojedine delove ispita upravo prema vašim potrebama.

 

 

 ŠTA JE IELTS I KOME JE NAMENJEN?

 

IELTS je jedan od  najrasprostanjenijih testova engleskog jezika koji je neophodan za:

 • Studiranje na univerzitetima u Evropi, Severnoj Americi i Australiji
 • Konkurisanje za posao u inostranstvu
 • Imigraciju u Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju , Novi Zeland.

Svake godine polaže ga preko 1.7 miliona kandidata. Priznat je u vise od 7000 institucija (kompanija, univerziteta, imigracionih službi, itd.) u 120 zemalja.

 

OPIS TESTA

Test se sastoji od četiri dela:

 • Slušanje  (Listening)
 • Čitanje  (Reading)
 • Pisanje (Writing)
 • Govor  (Speaking)

Testovi slušanja, čitanja i pisanja polažu se istog dana, jedan za drugim, bez pauza između delova i uvek istim redom. Usmeni deo je posle ostalih delova testa, ili do sedam dana pre ili posle pismenog dela testa..

Postoje dve vrste IELTS testa:

 • IELTS Academic – koristi se u akademske svrhe (studiranje i priključivanje profesionalnim organizacijama)
 • IELTS General Training – koristi se u ostale svrhe (zapošljavanje i emigracija u zemlje Engleskog govornog područja, Kanada, Australija, Novi Zeland i Velika Britanija).

Slušanje i  govor su isti kod obe vrste testa, a čitanje i pisanje se razlikuju po težini i vrsti zadataka.Zadaci čitanja i pisanja na IELTS Academic testu  uključuju razumevanje i sposobnost objašnjenja grafikona, dijagrama i ilustracija.

 

Struktura IELTS Academic

Delovi testaTrajanjeBroj pitanjaZadaci
Listening30 minuta
10 minuta - Vreme za unos odgovora u poseban obrazac za odgovore.
40 Slušanje razgovora ili predavanja i odgovaranje na pitanja.
Reading60 minuta40Čitanje tri teksta i odgovaranje na pitanja.
Tematika teksta se zasniva na deskriptivnim i analitičkim delovima. Uključuje dijagrame, grafikone i ilustracije. Tekstovi su preuzeti iz knjiga, časopisa i novina.
Writing60 minuta2 zadatka-Tekst od minimalno 150 reči na osnovu pročitane teme gdje kandidat mora sažeti, opisati i objasniti određene tabele, grafove i dijagrame.
-Esej od minimalno 250 reči o vlastitom mišljenju o pročitanoj temi.
Pauza
Speaking11- 14 minuta3 zadatkaRazgovor s ispitivačem koji je podeljen na tri dela.

I – govorite o sebi svakodnevnim temama

II – dobijate karticu s temom o kojoj ćete govoriti

III- dodatna pitanja o istoj temi

Struktura IELTS General Training

Delovi testaTrajanjeBroj pitanjaZadaci
Listening30 minuta
10 minuta - Vreme za unos odgovora u poseban obrazac za odgovore.
40 Slušanje razgovora ili predavanja i odgovaranje na pitanja.
Reading60 minuta40 Čitanje tri teksta i odgovaranje na pitanja.
Tematika teksta se zasniva na deskriptivnim i analitičkim delovima. Uključuje dijagrame, grafikone i ilustracije. Tekstovi su preuzeti iz knjiga, časopisa i novina.
Writing60 minuta2 zadatka- Tekst od minimalno 150 reči na osnovu pročitane teme gde kandidat mora sažeti, opisati i objasniti određene tabele, grafove i dijagrame.
- Esej od minimalno 250 reči o vlastitom mišljenju o pročitanoj temi.
Pauza
Speaking11-14 minuta3 zadatkaRazgovor s ispitivačem koji je podeljen na tri dela.

I – govorite o sebi svakodnevnim temama

II – dobijate karticu s temom o kojoj ćete govoriti

III- dodatna pitanja o istoj temi

 

PRIPREMA ZA POLAGANJE

 

Kako biste se što BOLJE pripremili za polaganje IELTS ispita, stekli novo i izvukli maksimum iz vašeg postojećeg znanja, nudimo vam pripremni kurs na kom  će vas naši stručnjaci kvalitetno i u potpunosti pripremiti za polaganje ispita.

 

Moduli pripremnog kursa za IELTS su strukturirani prema sadržaju samog ispita, a na vama je da odaberete onaj modul koji najviše odgovara vašim potrebama i prethodnom znanju. Mi ćemo vam u tome pomoći i besplatno testirati vaše znanje pre i posle završenog pripremnog kursa.

 

Priprema se uglavnom vrši individualno, ali je moguće formiranje malih grupa (kandidati sa jednakim predznanjem i potrebama)

 

ŠTA DOBIJATE OVIM KURSOM?

 • SVE što vam je neophodno da znate o samom testu, prijavljivanju i polaganju.
 • Strategije za polaganje svakog dela
 • Procenu vašeg trenutnog znanja
 • Probaćete svaki deo testa i dobiti ocenu
 • Savete kako možete dobiti veću ocenu

PREDAVAČI

Naši predavači imaju veliko iskustvo u pripremi kandidata za IELTS, kao i odlične rezultate.

Speaking se vežba sa izvornim govornikom (native speaker) sa velikim iskustvom u pripremi kandidata za IELTS test u Engleskoj.

PRIJAVLJIVANJE, CENA I NAČIN PLAĆANJA

Detaljne uputstva o prijavi i plaćanju pogledajte na službenoj stranici:

http://www.britishcouncil.rs/exam/ielts/registration

Cena ispita je 22.000 dinara.

Plaća se Britanskom Savetu:

 • Preko interneta karticom (u opticaju su VISA i MasterCard)
 • Preko bankovnog računa (direktnim transferom sredstava sa računa na račun).
 • Lično u British Council-u, Terazije 8/II u Beogradu. Ukoliko izaberete ovaj način plaćanja, plaćanje se vrši u gotovini, u dinarima (radno vreme kancelarije je radnim danima od 10.00 do 18.00).

 

VAŽNA NAPOMENA: Kandidatima se mesta dodjeljuju prema redosledu prijava pa je potrebno prijaviti se dovoljno rano kako biste osigurali svoje mesto.

Na sledećoj stranici možete proveriti datume i slobodna mesta :

http://www.britishcouncil.rs/exam/ielts/dates-fees-locations

 

REZULTATI  TESTA

Svi kandidati će moći da vide svoje rezultate na internetu trinaestog dana nakon polaganja testa. Link na kojem ćete moći da vidite svoje rezultate biće vam poslat na  e-mail adresu. Takođe, trinaestog dana biće vam poslat i primerak TRF (Test Report Form). Na vaš zahtev, IELTS centar može poslati do 5 kopija vaše TRF potvrde na adrese 5 različitih institucija bez dodatne naknade.

Rezultati testa važe 2 godine od datuma testiranja.

 

Prijavite se za pripremu ili postavite pitanje:

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Vaša poruka

 

Poslednje Vesti

Python je moćan programski jezik koji je jednostavan za učenje…

Pravo vreme da naučite ili osvežite svoj engleski! Javite se…

Sve vesti