Odrasli


ENGLESKI JEZIK  ZA ODRASLE

 

Kome su namenjeni opšti kursevi?

Kurs stranog jezika je namenjen svim osobama koje žele da nauče ili poboljšaju svoje znanje jezika. Namenjen je osobama svih uzrasta (srednjoškolci, studenti, zaposleni..) i nivoa znanja.

 

Trajanje i tempo kursa

Kursevi stranih jezika za odrasle su semestralnog tipa i  organizuju se dva puta godišnje, u septembru i februaru.

Nakon prijave, polaznici rade test engleskog ili nekog drugog jezika za koji se prijavljuju. Testiranje  je usmenog ili pismenog tipa, čime se precizno određuje nivo njihovog znanja. Posle testa se formiraju grupe, u skladu sa uzrastom i nivoom.

Jedan kurs obuhvata fond od 70 časova, i nastava se odvija dva puta nedeljno po dva časa u  popodnevnim ili večernjim terminima. Jedan čas traje 45 minuta.

Radi se u malim grupama, broj polaznika po grupi je ograničen.

Nastava se može izvoditi i individualno, pri čemu se kurs u potpunosti prilagođava vremenu i potrebama polaznika. Individualna nastava ima fleksibilne termine koji se mogu menjati tokom trajanja kursa.

 

 Prednosti opštih kurseva za odrasle

  •  komunikativni pristup učenju jezika, razvijanje veštine usmenog sporazumevanja i izražavanja na  stranom jeziku;
  •  podsticanje razvoja drugih jezičkih veština (pisanje, slušanje, čitanje);
  •  brzo i lako savlađivanje gramatičkih struktura kroz česte vežbe;
  •  raznovrsnost aktivnosti i upotreba audio i video materijala u nastavi;
  •  potpunije izražavanje i bogaćenje vokabulara u svim sferama života;
  •  izloženost stranom jeziku i vežbanje jezika u grupi;
  •  primenljivo praktično znanje na fakultetu, poslu ili putovanju;
  •  zanimljivi časovi i stvaranje novih prijateljstava

  

 Ispiti i sertifikati

 Po završetku kursa, polaznici rade ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela pred komisijom, nakon    čega dobijaju sertifikat o završenom kursu u našoj školi. Svi naši kursevi su deo pripreme za polaganje  međunarodno priznatih ispita.

 Posebna povoljnost

 Popuste na upisu mogu ostvariti stari polaznici naše škole, studenti i nezaposlena lica, a odobravamo i  porodični popust (za dva ili više članova porodice)

 

 Literatura

Savremeni programi renomiranih svetskih izdavača:

Cambridge University Press

National Geographic Learning

Macmillan

Oxford University Press

Pearson

Pažljivo pratimo reakcije polaznika i nivo stečenog znanja, i po potrebi menjamo programe novim izdanjima

 Predavači

 Predavači su visoko kvalifikovani, sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi i poseduju Cambridge diplome  za predavače

 

Prijavite se:

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Vaša poruka

Poslednje Vesti

Python je moćan programski jezik koji je jednostavan za učenje…

Pravo vreme da naučite ili osvežite svoj engleski! Javite se…

Sve vesti