Medjunarodni Ispiti


U današnje vreme, značaj međunarodno priznatih ispita i diploma engleskog jezika sve je veći, bez obzira da li Vam je ova diploma potrebna radi daljih studija u inostranstvu, napredovanja u profesionalnoj karijeri, rada u inostranstvu ili zato što jednostavno želite da proverite i sertifikujete svoj nivo znanja engleskog jezika.

Centar Britannica uspešno organizuje pripreme za polaganje Cambridge ESOL ispita na svim nivoima: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, kao i TOEFL, IELTS i SAT. Ovi kursevi organizovani su semestralno sa fondom od 60 časova i predviđen je rad u grupama od 4-6 polaznika.

Addvantage_members_logo