NTC-Sistem Učenja


NTC-Sistem Učenja

 NTC-SISTEM UČENJA – Učimo da mislimo                          

Program NTC sistem ucenja je dopuna standarnim obrazovnim programima za predškolski i školski uzrast. Odnosi se na  stimulisanje sveukupnog  razvoja deteta, sa dostizanja  biološkog potencijala.  Ovim programom se utiče na mentalni razvoj, razvoj fine i krupne motorike, koordinacije, razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja. NtC sistem učenja podstice razvoj funkcionalnog mišljenja i kreativog razmišljanja u predškolskom i školskom uzrastu.

Autor programa je dr Ranko Rajević, internista i osnivač Mense Jugoslavije, član je Borda direktora svetske Mense i predsednik Komiteta setske Mense za darovitu decu.

 

Šta NTC program sadrži?

Program sadrži tri faze:

  • Dodatna stimulacija razvoja sinapsi (vežbe za motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka),
  • Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja: Nivo 1. apstrahovanje, vizuelizacija; Nivo 2. apstraktna klasifikacija i serijacija; Nivo 3. asocijacije, muzika;
  • Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja: 1. Zagonetne priče; 2. Zagonetna pitanja, konvergentno razmišljanje; 3. Stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje.

ntc (1)

Zašto nam je potrebna dopuna obrazovnih programa?

Savremeno doba karakteriše visok nivo razvoja tehnologije koja je lako dostupna. Upravo to utiče na statičan način zivota, još u najranijem uzrastu. Pokret i igra koji su bili karakteristični za dečiji uzrast danas su zamenjeni satima provedenim ispred kompjutera, televizora ili u zatvorenom prostoru.

Roditelji prenatrpani obavezama često ne budu ni svesni da je uzrast do 7. godine jedinstven i neponovljiv u razvoju svake osobe. To je period najintenzivnijeg razvoja. U predškolskom periodu je brzina i broj stvaranja veza između neurona neuporedivo veći nego kasnije, a upravo to i jeste osnov intelektualnog razvoja. Stvaraju se nove veze između aktivnih neurona, razvijaju se važni centri u mozgu, nastaju čitave mreže aktivnih puteva, a neaktivni neuroni odumiru. Ako, na primer, odojčetu stavite povez na zdravo oko određeni broj dana, mozak će takav nedostatak stimulacije prihvatiti i prestati da koristi to oko. Zamislite samo kako na predškolsko dete deluje opšti nedostatak stimulacije udružen sa fizičkom neaktivnošću?

Poremećaji u učenju su danas sve češći i javljaju se već u drugom i trećem razredu, a posledica su nedostatka pojedinih aktivnosti u ranom uzrastu.

Zato je neophodno uvesti novine u standardne obrazovne programe. Detetu, a naročito u predškolskom uzrastu, je neophodno pružiti odgovarajucu stimulativnu sredinu kako bi došlo do razvoja bioloških potencijala. Upravo NTC sistem učenja je prava dopuna obrazovnim programima.

ntc-sistem-učenja-za-decu 

Kako deca u vrtiću reaguju na NTC program i kako se odvija?

 

        Osnova učenja u predškolskom uzrastu je učenje kroz igru.  NTC sistem učenja podrazumeva više fizičke aktivnosti i više igre, pa je normalno da deca to rado prihvataju i pokazuju više inicijative tokom aktivnosti. Pokret i igra su osnovna potreba predškolskog deteta.

Program obuhvata razvijanje grafomotorike i fine motorike šake, kroz brojne aktivnosti koje se u vrtiću Britannica odvijaju. Takođe, zastupljene su i  vežbe loptom, koje su posebno važne za akomodaciju oka i deci je ovo omiljena aktivnost. Kroz zagonetne priče i zagonetke utiče se na razvoj kreativnog mišljenja i logičkog zaključivanja, a upravo je ovo i jedna od omiljenih aktivnosti dece. Fizička aktivnost, koja je svakodnevna, podrazumeva i vežbe rotacije koja aktivira čitav mozak, a sprovodi se uz muziku i utiče na razvoj krupne motorike. Deca provode vreme u prirodi, kako bi što kvalitetnije ispunila osnovnu potrebu za kretanjem.  Stimulisanjem motorike, takođe, stimuliše se i razvoj govora.

komplet

Vrtić  Britannica poseduje NTC komplete država sveta (sadrže zastave i simbole zemalja) koji podstiču razvoj funkcionalnog znanja uz pomoc misaonih asocijacija, klasifikacija i serijacija. Deci je dostupna i interaktivna mapa Evrope, kao i mapa sveta sa zastavama svih država.

U vrtiću Britannica deca imaju prilike da i sama kreiraju igračke, tokom kreativnih radionica. Igračke su u skladu sa NTC sistemom učenja i služe razvoju motorike i asocijativnog razmišljanja.

14125759_10209184776990667_3766224747783666260_o (1)14115513_10209184746309900_2652209747946401267_o

Deca se ne rađaju sa definisanim intelektualnim potencijalom. On zavisi od broja neuronskih veza koje se najintenzivnije razvijaju u predškolskom uzrastu. Zato je neophodno obezbediti im kvalitetan stimulativni okvir za razvijanje bioloških potencijala, a ne sputavati ih u razvoju.

Poslednje Vesti

Python je moćan programski jezik koji je jednostavan za učenje…

Pravo vreme da naučite ili osvežite svoj engleski! Javite se…

Sve vesti